ανέρχεται η συνολική ρευστότητα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή, περισσότερο από το μισό του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού, μετά την υποβολή και του 4ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Το τέταρτο αίτημα εκταμίευσης πόρων ύψους 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για επιχορηγήσεις αφορά 20 ορόσημα και στόχους. Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο το αντίστοιχο 4ο αίτημα εκταμίευσης πόρων, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, για το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ μετά την επίτευξη του στόχου της συμβασιοποίησης δανειακών πόρων. Συνολικά, οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου, που αναμένονται τους επόμενους μήνες, ανέρχονται πλέον σε 3,3 δισ. ευρώ.

Related Posts