Το «πράσινο φως» από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ πήραν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες για την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους τους, συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς οι τράπεζες θα δώσουν μερίσματα για πρώτη φορά ύστερα από 16 χρόνια.

Η Eurobank θα διανείμει 342 εκατ. ευρώ στους μετόχους της, ήτοι 0,0933 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 30% των καθαρών κερδών της τράπεζας για το 2023. Η απόφαση αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου. Για το 2024, η Eurobank έχει θέσει στόχο να διανείμει το 30% των καθαρών της κερδών.

Από τη μεριά της, η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) θα μοιράσει 332 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,36 ευρώ ανά μετοχή και ισοδυναμεί με το 30% των καθαρών κερδών της για το 2023. Η διανομή του μερίσματος υπόκειται στην έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, που δεν έχει ακόμα οριστεί αλλά αναμένεται εντός του καλοκαιριού. Για το 2024, η ΕΤΕ έχει εκφράσει την πρόθεσή της να διατηρήσει το μέρισμα στο 30% των κερδών.

Η Alpha Bank θα διανείμει 122 εκατ. ευρώ (0,052 ευρώ/μετοχή), με το μισό ποσό (61 εκατ. ευρώ) να κατατίθεται ως μέρισμα και το υπόλοιπο μισό να επιστρέφεται μέσω επαναγοράς μετοχών (buy-back). Το ποσό αντιστοιχεί στο 20% των κερδών της χρήσης 2023. Η γενική συνέλευση των μετόχων που θα δώσει την τελική έγκριση θα λάβει χώρα στα τέλη Ιουλίου. Η τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει το μέρισμα για το 2024 στο ίδιο ποσοστό επί των καθαρών κερδών της (20%).

Τέλος, η Πειραιώς προχωρά στη διανομή μερίσματος 79 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 10% των καθαρών κερδών της για το 2023. Η διανομή του μερίσματος θα εγκριθεί επισήμως από τη γενική συνέλευση της 28ης Ιουνίου, ενώ οι μέτοχοι θα λάβουν τα χρήματά τους εντός του Ιουλίου. Η Πειραιώς έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να μοιράσει το 25-30% των κερδών της για το 2024, ενώ μόλις προχθές αναθεώρησε προς τα πάνω τους στόχους της για φέτος.

Related Posts