η μέση αποταμίευση για μια οικογένεια με δύο ενήλικες και δύο παιδιά. Δηλαδή, όχι απλώς δεν αποταμιεύει η μέση ελληνική οικογένεια, αλλά «τρώει» από τα έτοιμα ή δανείζεται για να καλύψει ανάγκες. Ισως, για αυτό αυξάνεται συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς η καταναλωτική πίστη, ιδίως μέσω γρήγορων δανείων (fast loans) έως 5.000 ευρώ. Οι συνολικές νέες εκταμιεύσεις ξεπερνούν τα δάνεια για στεγαστικά. Από τη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και της Eurobank προκύπτει ότι ο μέσος όρος είναι 1.076 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για στοιχεία που κατατάσσουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση των χωρών του ΟΟΣΑ ως προς την αποταμίευση, καθώς το 2022 ήταν η μοναδική αρνητική (-4% του ΑΕΠ).

Related Posts