Ο πιο πρόσφατος πονοκέφαλος για τους συναλλασσόμενους με το Δημόσιο ιδιοκτήτες προκλήθηκε από την περιβόητη πλατφόρμα για τον καθαρισμό οικοπέδων (akatharista.apps.gov.gr). Σύμφωνα με καταγγελίες, σε πολλές περιπτώσεις το σύστημα αδυνατούσε να εντοπίσει τα οικόπεδα, είτε μέσω του αναρτημένου στον ιστότοπο χάρτη είτε μέσω της εισαγωγής του Κωδικού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ.) Αντιθέτως, ενημέρωνε ότι «δεν έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο» και ζητούσε τις ακριβείς συντεταγμένες του ακινήτου για να περατώσει τη διαδικασία, με χιλιάδες οικόπεδα να μένουν εντέλει χωρίς καταγραφή στην πλατφόρμα.

Related Posts