Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση του έργου Charterof Common Refugee Strategies

4

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση του έργου CharterofCommonRefugeeStrategies (CORES), μέσω του ZOOM στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

 

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ στη Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συνεργασίες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το τρίτο πνευματικό προϊόν του έργου “On line Learning Platform ” συζητήθηκε από τους εταίρους. Συζητήθηκαν πιο αναλυτικά η επεξεργασία βίντεο και η δημιουργία διαδραστικών ερωτήσεων για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου. Επίσης, οι εταίροι του έργου συζήτησαν για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

 

The post Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση του έργου Charterof Common Refugee Strategies appeared first on Trikala Day.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.