Δύο περιοχές του σώματος που μπορεί να αισθανθείτε ταυτόχρονο πόνο είναι το κάτω μέρος της πλάτης (μέση) και η πύελος. Ο πυελικός πόνος είναι η ενόχληση που νιώθετε στην λεκάνη, στην νοητή ευθεία από το στομάχι σας. Μπορεί να απομονωθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή να είναι πιο γενικευμένος πόνος σε όλην την λεκάνη. Ο …

Source

Related Posts