Νέα δεδομένα προκύπτουν στην εγχώρια αγορά ενέργειας, διανύοντας τον τρίτο μήνα εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής, με τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων να φουντώνει και τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος να προσφέρουν πιο οικονομικές τιμές στους καταναλωτές. Από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι το κίτρινο τιμολόγιο, δηλαδή το κυμαινόμενο, αναδείχθηκε κατά μέσο όρο το φθηνότερο του Φεβρουαρίου. Το ίδιο μοτίβο καταγράφεται και για τα τιμολόγια του Μαρτίου, τουλάχιστον για τις δύο εταιρείες που έχουν ήδη ανακοινώσει τα ex ante κίτρινα τιμολόγια. Ο ένας πάροχος προσφέρει το κίτρινο τιμολόγια στα 9,523 λεπτά/KWh, όταν στο πράσινο τιμολόγιο η τιμή είναι στα 10,827 λεπτά/KWh και ο άλλος έχει ανακοινώσει τιμή 9,176 λεπτά/KWh για το κίτρινο τιμολόγιο, όταν στο πράσινο τιμολόγιο η τιμή είναι στα 10,776 λεπτά/KWh.

Το κέρδος των καταναλωτών

Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο, με την έναρξη του νέου συστήματος τιμολόγησης, η μέση τιμή χρέωσης των κίτρινων τιμολογίων για κατανάλωση κάτω των 500 kWh διαμορφώθηκε σε 12,653 λεπτά/kWh. Στο αντίστοιχο κυμαινόμενο τιμολόγιο τον Δεκέμβριο του 2023 οι τιμές ήταν 0,17 ευρώ/kWh (μετά την επιδότηση). Συνεπώς, το μηνιαίο κέρδος για τον καταναλωτή ήταν στα 9,235 ευρώ και το ετήσιο (αν διατηρηθούν αυτές οι διαφορές) στα 110,82 ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Φεβρουάριος, καθώς ο σχεδιασμός των κίτρινων τιμολογίων επέτρεψε τη διαμόρφωση των τελικών τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τα πράσινα προϊόντα. Τα στοιχεία για τα κόστη των τιμολογίων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προκύπτουν από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), είναι άκρως ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα, οι τιμές στα κυμαινόμενα προϊόντα για τον μήνα Φεβρουάριο ξεκινούν από τα 10,9 και φτάνουν μέχρι τα 13,43 λεπτά/KWh, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 11,86 λεπτά/KWh. Αντίστοιχα στα πράσινα τιμολόγια του Φεβρουαρίου η μέση τιμή ήταν στα 13,1 λεπτά/KWh, με τη μικρότερη τιμή να είναι στα 11 λεπτά/KWh και την υψηλότερη στα 14,65 λεπτά/KWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η διαφορά αυτή στις τιμές των κίτρινων και των πράσινων τιμολογίων οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να ενσωματώσουν το ρίσκο της πρόβλεψης της εξέλιξης των χονδρεμπορικών τιμών, κάτι που αντίστοιχα ισχύει για τα ειδικά πράσινα τιμολόγια.

Οι τιμές του Μαρτίου

Σε ό,τι αφορά τον Μάρτιο, φαίνεται πως η πλειονότητα των καταναλωτών στρέφεται στα κίτρινα τιμολόγια, τα οποία αναμένεται να κινηθούν κάτω από τα 10 λεπτά/KWh, σε ένα εύρος μεταξύ 8 και 9 λεπτών/KWh.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τα κίτρινα τιμολόγια, υπάρχει κυμαινόμενη χρέωση της KWh ανά μήνα, με τη δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης χωρίς πληρωμή ρήτρας να συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήματα. Στα αρνητικά του συγκεκριμένου τιμολογίου είναι το γεγονός ότι οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν, καθώς η χρέωση ανά μήνα εξαρτάται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις της αγοράς του ρεύματος. Ωστόσο, η μεγάλη «βουτιά» των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου (TTF) που ανέρχονται πλέον στα 22 ευρώ – 23 ευρώ/ΜWh (από τα 250 ευρώ τον Αύγουστο του 2022), σε συνδυασμό με την πτώση στη μέση τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από τα 74 ευρώ τον Φεβρουάριο, φαίνεται πως ανοίγουν τον δρόμο για φθηνότερες τιμές.

Αλλαγή παρόχου

Στους λογαριασμούς που φτάνουν μέσω email υπάρχει ενεργό λινκ, το οποίο παραπέμπει σε ειδική ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ. Σε αυτή τη σελίδα βρίσκονται συγκεντρωμένα κάθε μήνα όλα τα τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Το βασικό χαρακτηριστικό του ειδικού τιμολογίου είναι πως η τιμή του ανακοινώνεται έως την 1η κάθε μήνα εφαρμογής και παραμένει σταθερή για τον συγκεκριμένο μήνα, ενώ για τα κυμαινόμενα η τιμή ανακοινώνεται στο τέλος κάθε μήνα εφαρμογής.

Ταυτόχρονα, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε το επιθυμεί να επιλέξει οποιοδήποτε προσφερόμενο τιμολόγιο, υπογράφοντας νέα σύμβαση με τον πάροχο της επιλογής του. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα σταθερά τιμολόγια, που από τη φύση τους έχουν μακροχρόνιες συμβάσεις. Η αλλαγή παρόχου ή τιμολογίου προμήθειας, δηλαδή, γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του παρόχου λόγω της πρόωρης αποχώρησης του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων διακοπής σύμβασης τιμολογίου σταθερής τιμής.

Αναφορικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν, οι μεγάλοι χαμένοι φαίνεται πως ήταν οι καταναλωτές που επέλεξαν το μπλε τιμολόγιο γιατί οι τιμές ρεύματος μειώνονται. Από την άλλη, οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι αυτοί που επέλεξαν το κίτρινο τιμολόγιο, καθώς αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις αναλυτών για υποχώρηση της τιμής του φυσικού αερίου ακόμη και κάτω από τα 20 ευρώ ανά MWh, αυτό θα «επιβραβεύσει» το ρίσκο.

Related Posts