Ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας είναι καθοριστικός στην εξυπηρέτηση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και των οικονομιών σχεδόν όλων των χωρών του πλανήτη. Οπως επισημαίνει η ετήσια έκθεση της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών η ελληνική ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, στην εξυπηρέτηση της διακίνησης εμπορίου μεταξύ τρίτων χωρών (cross-trader). Αυτό το χαρακτηριστικό της ελληνικής ναυτιλίας, μαζί φυσικά με τη συνολική μεταφορική ικανότητα που διαθέτει (5.543 πλοία, περίπου 400 εκατ. dwt), την καθιστούν απόλυτα απαραίτητη για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο ελληνόκτητος στόλος που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της bulk/tramp ναυτιλίας, δεν έχει δηλαδή προκαθορισμένα μόνιμα και σταθερά δρομολόγια, παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μεταφορά προϊόντων, όπως σιτηρά και γεωργικά προϊόντα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σίδηρο, βωξίτη, αλουμίνιο και άλλα μεταλλεύματα, άνθρακα, λιπάσματα, χάλυβα, χημικά και δασικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, μεταφέρει βασικά αγαθά που είναι αναγκαία για την επιβίωση και την ευημερία των πληθυσμών σε όλο τον πλανήτη, τονίζει η ΕΕΕ. Καθώς ο τομέας της bulk/tramp ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ο ελληνόκτητος στόλος έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται άμεσα σε μεταβαλλόμενες ή νέες εμπορικές ροές και πρότυπα.

Σύμφωνα με έρευνα της Lloyds Intelligence τα φορτηγά πλοία που ανήκουν στην Ελλάδα πραγματοποίησαν 156.725 επισκέψεις σε λιμάνια 174 διαφορετικών χωρών το 2023.

Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά καθώς σύμφωνα με την έκθεση της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η χώρα μας με 2.602 πλοία ελέγχει το 25,2% του παγκόσμιου στόλου με όρους μεταφορικής ικανότητας των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (bulk carriers) που μεταφέρουν σιτηρά, γεωργικά προϊόντα, σίδηρο, βωξίτη, αλουμίνιο, άνθρακα, λιπάσματα, χάλυβα, χημικά και δασικά προϊόντα.

Επίσης με 910 δεξαμενόπλοια ελέγχει το 30,2% της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας δεξαμενοπλοίων και το 14,9% της χωρητικότητας στα πλοία μεταφοράς χημικών και προϊόντων πετρελαίου.

Στον τομέα των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με 147 πλοία ελέγχει το  23,1% της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας στον συγκεκριμένο κλάδο, κατέχοντας και εδώ ηγετική θέση. Επίσης ελέγχει το 13,2% της μεταφορικής ικανότητας υγραερίου (163 πλοία), το 8,6% της χωρητικότητάς των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (504 πλοία) και το 8,6% των πλοίων μεταφοράς οχημάτων (71 πλοία).

 Στην Κίνα

Τα λιμάνια της Κίνας υποδέχονται τα περισσότερα ελληνόκτητα πλοία κάθε χρόνο με βάση μέτρησης τους τόνους φορτίων (dwt). Ο αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων που προσέγγισαν την Κίνα το 2023 αυξήθηκε κατά 4% από 12.461 σε 13.015, με συνολικά φορτία 1,3 δισ. dwt. Τα φορτηγά πλοία γενικής χρήσης οδηγούν την αύξηση των εμπορικών ροών, ακολουθούμενα από τα δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου και τα containerships.

Οι ΗΠΑ ήταν η δεύτερη χώρα με τις περισσότερες επισκέψεις για τον ελληνόκτητο στόλο. Πλοία αξίας περίπου 695 εκατ. dwt έφτασαν στις ακτές της το 2023, αντιπροσωπεύοντας το 8% του συνόλου των προσεγγίσεων. Τα ταξίδια προς τις ΗΠΑ διατηρούν σταθερή αύξηση όλα αυτά τα χρόνια, κατά 4% κάθε χρόνο από το 2021. Τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου και τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου που ανήκουν στην Ελλάδα έχουν σημειώσει τις περισσότερες αφίξεις στις ΗΠΑ. Το 2023 περισσότερα από 1.784 δεξαμενόπλοια (254 εκατ. dwt) εξυπηρέτησαν το εμπόριο πετρελαίου των ΗΠΑ. Επίσης στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου παρουσιάστηκε ισχυρή αύξηση σε ό,τι αφορά τις αφίξεις σε dwt (αύξηση κατά 41%), μια χρονιά που αυξήθηκαν σημαντικά και οι εξαγωγές LNG από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και άλλες περιοχές του πλανήτη.

Η τρίτη πιο επισκέψιμη αγορά του ελληνόκτητου στόλου ήταν η Βραζιλία ξεπερνώντας την Ινδία. Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου και τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση. Τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου καταγράφουν την πλειονότητα της δραστηριότητας, αντιπροσωπεύοντας το 53% των συνολικών προσεγγίσεων κατά dwt, ακολουθούμενα από τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου με 18%.

Συνολικά η Ασία αντιπροσώπευσε το 33% του συνόλου των προσεγγίσεων πλοίων ελληνικών συμφερόντων. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 22% των αφίξεων, ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική με 13%.

Related Posts