Ορθώς προχωρά το αυτόματο σύστημα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών βάσει των εμπορικών αξιών. Μέχρι, όμως, τότε θα πρέπει να υπολογίζονται οι αντικειμενικές αξίες με προσοχή και να μην αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι είτε συνολικά στην επικράτεια είτε μεμονωμένα σε ορισμένες περιοχές. Οι αλλαγές αυτές έχουν επιπτώσεις σε φόρους που συνδέονται με τα ακίνητα, ενώ εμμέσως δημιουργούν τάσεις και επίπεδα εμπορικών τιμών, λόγω προσδοκιών που μπορεί να μην επιβεβαιωθούν σε όλες τις περιπτώσεις.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Related Posts