Αυξάνονται διαρκώς οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση και τα τελευταία τρία χρόνια σημείωσαν ρεκόρ, κάτι που αναμένεται να σημειωθεί και κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Ειδικότερα για φέτος, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί έχουν προθεσμία από την Πέμπτη 1-2-2024 έως και τη Δευτέρα 12-2-2024 για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης 2023-24.

Τα τελευταία χρόνια οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση είναι εξαιρετικά αυξημένες, καθώς το έτος 2016 ήταν μόνο 419 και αμέσως μετά άρχισαν να εκτοξεύονται, για να φτάσουν το έτος 2021 στις 3.700, το 2022 στις 4.400 και το 2023 στις 4.526.

Τι προβλέπεται

Για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να τονιστούν τα εξής:

  • Oι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών που θέλουν να βγουν στην σύνταξη θα πρέπει να υποβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου έως την πρώτη εργάσιμη μετά το πρώτο 10ήμερο, ήτοι τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024. Εντός του εν λόγω δεκαημέρου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υποβάλουν την παραίτησή τους. Οσες παραιτήσεις υποβληθούν τότε θα θεωρηθούν ότι γίνονται αποδεκτές και θα οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης την 31η Αυγούστου 2024. Οι παραιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη 13η Φεβρουαρίου για να οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης θα πρέπει να περάσουν από κρίση και έγκριση ΚΥΣΔΕ. Η παραίτηση ανακαλείται ελεύθερα μέσα σε έναν μήνα από την ημερομηνία υποβολής της, με αντίστοιχη ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr.
  • Εντός του 2024, και συγκεκριμένα την 1/7/2024, θα επέλθει και η αυτοδίκαιη απόλυση των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους το προηγούμενο έτος. Eτσι την 1η Ιουλίου θα απολυθούν αυτοδικαίως όσοι εκπαιδευτικοί έχουν γεννηθεί το 1956 και παραμένουν σήμερα στην ενεργό υπηρεσία.
  • Δυνατότητα για συνταξιοδότηση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως την 31/8/2024 και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία.
  • Τελευταίος μήνας εργασίας και μισθοδοσίας θα είναι ο Αύγουστος του 2024, ενώ κανονικά συντάξιμος θα θεωρείται ο έως τότε διανυθείς χρόνος.
  • Οσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λαμβάνουν μετά την 1/9/2024 την προσωρινή σύνταξη που θα ανέρχεται στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011, ενώ θα περιμένουν από 4 έως 8 μήνες για την έκδοση οριστικής απόφασης με το μοντέλο της ψηφιακής σύνταξης (fast track) και στη συνέχεια θα γίνουν οι σχετικές αλληλογραφίες για την επαλήθευση των δεδομένων ασφάλισης σε άλλους πλην του Δημοσίου φορείς.
  • Το χρονικό διάστημα αναμονής έχει μειωθεί αλλά παρατηρούνται αρκετά λάθη στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί  έχουν διαδοχική ασφάλιση ή εξαγορές χρόνων ή συνταξιοδοτούνται με προσαύξηση παράλληλων χρόνων.
  • Με υποβολή αίτησης τον Φεβρουάριο μπορούν να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί που είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα και είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν από τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια μέχρι 31/8/2024.
  • Αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους το 2023 (γεννηθέντες το 1956), καθώς θα επέλθει η αυτοδίκαιη απόλυσή τους. Οσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους το 2024 θα απολυθούν αυτοδίκαια τον Ιούλιο του 2025, δηλαδή την επόμενη σχολική χρονιά.

Related Posts