Νέο στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκούς όρους για νέους έως 40 ετών λανσάρει η Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» (19/4).

Το νέο προϊόν, με όνομα «Πρώτη Κατοικία», έχει «ταβάνι» στα 300.000 ευρώ και θα καλύπτει έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου ανεξαρτήτως ενεργειακής κλάσης και παλαιότητας. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ η επεξεργασία των αιτημάτων δεν θα έχει επιπλέον χρέωση. Αιτήσεις για το δάνειο «Πρώτη Κατοικία» θα γίνονται δεκτές μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2024).

Πιο αναλυτικά, οι όροι χρηματοδότησης και τα πλεονεκτήματα του νέου στεγαστικού δανείου της Alpha Bank για την απόκτηση πρώτης κατοικίας διαμορφώνονται ως εξής:

Διάρκεια δανείου από 5 έως 35 χρόνια, με δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 2 χρόνια στην αρχή του δανείου.

Ποσό δανείου έως 300.000 ευρώ.

Χρηματοδότηση έως 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις.

Δυνατότητα επιλογής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Προνομιακό σταθερό επιτόκιο 2,50% για τα πρώτα τρία χρόνια (πλέον της εισφοράς του Ν. 128/75), εφόσον το επιλέξουν οι δανειολήπτες, και ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο για τα επόμενα χρόνια.

Απαλλαγή από δαπάνες εξέτασης του αιτήματος δανειοδότησης.

Επιπλέον, η Alpha Bank θα διευκολύνει όσους πάρουν το δάνειο «Πρώτη Κατοικία», αλλά και τους υπόλοιπους πελάτες της τράπεζας που θα λάβουν στεγαστικό δάνειο κατά το επόμενο διάστημα, παρέχοντας προσωπικά (καταναλωτικά) δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την αγορά στέγης (π.χ. συμβολαιογραφικά και δικηγορικά έξοδα).

Το εν λόγω δάνειο (Alpha Μέτρον Αριστον) θα έχει διάρκεια από 6 έως 96 μήνες, ανώτατο όριο 30.000 ευρώ και σταθερό επιτόκιο 9,90% για όλους, σημαντικά χαμηλότερα από το ισχύον τιμολόγιο της τράπεζας (έως 14%). Επιπλέον, και για αυτό το προϊόν, οι ενδιαφερόμενοι θα απαλλάσσονται από τις δαπάνες εξέτασης του αιτήματος.

Related Posts