Στάσιμο σε τριμηνιαία βάση παρέμεινε το γ’ τρίμηνο του 2023 το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Eurobank. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 κατέγραψε αύξηση 2,1%, υπεραποδίδοντας έναντι της ευρωζώνης. Οπως έχουν αναφέρει στο παρελθόν, για να επιβεβαιωθεί η εκτίμηση του κρατικού προϋπολογισμού 2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) για ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2023, η ελληνική οικονομία θα πρέπει να σημειώσει σχετικά υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης σε τριμηνιαία βάση το δ’ τρίμηνο 2023.

Related Posts