Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα κλινικό σύνδρομο κατά το οποίο η καρδιά αδυνατεί να εξωθήσει την απαιτούμενη ποσότητα αίματος στους ιστούς του οργανισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των οργάνων. Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς είναι μια συχνή βαλβιδική πάθηση που συχνά συνυπάρχει με την καρδιακή ανεπάρκεια. Πρόκειται για τη βαλβίδα που βρίσκεται μεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας. Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια οι διαστάσεις της αριστερής κοιλίας αυξάνουν σημαντικά με συνέπεια να παρεμποδίζεται το φυσιολογικό κλείσιμο της βαλβίδας κατά τη συστολή της καρδιάς, με αποτέλεσμα σημαντική ποσότητα αίματος αντί να εξωθείται στην κυκλοφορία να παλινδρομεί στον αριστερό κόλπο, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την πτωχή καρδιακή παροχή. Η συνύπαρξη σοβαρού βαθμού ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας με καρδιακή ανεπάρκεια επιβαρύνει την πρόγνωση και τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών, καθιστώντας αναγκαία την αντιμετώπισή της.

Οταν η φαρμακευτική αγωγή δεν επαρκεί, θέση έχει η χρήση επεμβατικών τεχνικών για τη διόρθωση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας. Η χειρουργική θεραπεία έχει ως στόχο την επιδιόρθωση ή την πλήρη αντικατάσταση της βαλβίδας. Οταν είναι εφικτή, συχνά προτιμάται η επισκευή της βαλβίδας έναντι της αντικατάστασης, καθώς διατηρείται ο στηρικτικός μηχανισμός της φυσικής βαλβίδας του ασθενούς με καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Σήμερα κερδίζουν διαρκώς έδαφος ελάχιστα επεμβατικές, διακαθετηριακές τεχνικές με καθοδήγηση από το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα για ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Μεταξύ αυτών, η πιο διαδεδομένη είναι η μέθοδος MItraClip, κατά την οποία μία ειδική συσκευή (γνωστό στο μη ιατρικό κοινό ως «μανταλάκι») τοποθετείται διαθερμικά με ειδικό σύστημα καθετήρων στη βαλβίδα επιδιώκοντας τη συμπλησίαση των βαλβιδικών γλωχίνων και τη μείωση της ανεπάρκειας. Σε επίπεδο κλινικών μελετών, αυτή η προσέγγιση έχει συσχετιστεί με σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με ανεπάρκεια της μιτροειδούς και καρδιακή ανεπάρκεια. Περιορισμένος αριθμός ασθενών έχει αντιμετωπισθεί με διαδερμική εμφύτευση βιοπροσθετικής βαλβίδας στη θέση της μιτροειδούς, με υποσχόμενα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Συμπερασματικά, η διαχείριση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς είναι ένα πολύ δύσκολο ιατρικό πρόβλημα, που απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η ενδελεχής μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ασθενούς είναι απαραίτητη για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής με στόχο το βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα.

Ο Κώστας Τσιούφης είναι καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ – Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Related Posts