Μια πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι γονείς αγνοούν βασικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών τους στο νερό, γεγονός που εξηγεί γιατί κάθε χρόνο εκατοντάδες παιδιά πνίγονται την καλοκαιρινή περίοδο. Μάλιστα ο πνιγμός είτε σε πισίνες, είτε στη θάλασσα είναι η κύρια αιτία θανάτου στα παιδιά μικρότερα των 5 ετών. Στην …

Source

Related Posts