Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €3,25 δισ. ευρώ κατέγραψε ο προϋπολογισμός το πρώτο τετράμηνο του έτους έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 631 εκατ. ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα να εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 20,368 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,203 δισ. ευρώ ή 12,1% έναντι του στόχου.

Η υπερεκτέλεση αυτή προέρχεται κυρίως: α) από την είσπραξη τον Απρίλιο της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Μάιο, εκτιμώμενου ποσού 940 εκατ. ευρώ και β) από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις έως και το τέλος Φεβρουαρίου 2024 (σημειώνεται ότι εκτιμώμενο ποσό ύψους 647 εκατ. ευρώ προσμετράται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2023), όσο και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.λπ.).

Εσοδα

Τον Απρίλιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,685 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,88 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,525 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,605 δισ. ευρώ ή 40,9% έναντι του στόχου.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: α) στην είσπραξη της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Μάιο, εκτιμώμενου ποσού 940 εκατ. ευρώ, β) στο γεγονός ότι εξαιτίας της τραπεζικής αργίας στις 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έληγαν τις ως άνω ημερομηνίες, παρατάθηκε έως και τις 2 Απριλίου και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι ποσό περίπου 300 εκατ. ευρώ, που αφορά φορολογικές οφειλές μηνός Μαρτίου, εξοφλήθηκε στις 2 Απριλίου και συμπεριλαμβάνεται στα έσοδα μηνός Απριλίου.

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Related Posts