Νέα καταναλωτικά δάνεια βγάζει στην αγορά η Εθνική Τράπεζα με διπλό στόχο: Πρώτον, την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης. Δεύτερον, την υποστήριξη νέων σπουδαστών και φοιτητών.

Τα δάνεια δίνονται με εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και αφορούν: την αγορά ηλεκτρικού οχήματος, την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών και την κάλυψη του κόστους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Related Posts