Τι αναφέρουν γιατροί από τη Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών σήμερα 18 Απριλίου και στο προσκήνιο έρχονται τα δικαιώματα που έχουν οι και τα οποία πρέπει να σέβονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη και .

Τα δικαιώματα αυτά είναι 14, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων των Ασθενών, ο οποίος έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες. Πρόκειται για το δικαίωμα σε:

 1. Προληπτικά μέτρα
 2. Πρόσβαση στη φροντίδα
 3. Ενημέρωση
 4. Συναίνεση
 5. Ελεύθερη επιλογή
 6. Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα
 7. Σεβασμό του χρόνου των ασθενών
 8. Τήρηση των προτύπων ποιότητας
 9. Ασφάλεια
 10. Καινοτομία
 11. Αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας και πόνου
 12. Εξατομικευμένη
 13. Καταγγελία
 14. Αποζημίωση

Τα δικαιώματα αυτά βασίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ς. Είναι ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες και τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τονίζουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (παθολόγος, καθηγήτρια Επιδημιολογίας και & Προληπτικής Ιατρικής), Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (τ. πρύτανης ΕΚΠΑ, καθηγητής Ογκολογίας – Αιματολογίας, διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής).

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών

Τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων των Ασθενών συνέταξε το 2002 το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών, μαζί με ομάδα ευρωπαϊκών οργανώσεων πολιτών. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων αυτών  θα καταστεί αποτελεσματική μόνο με τη συνεργασία και τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων για την υγειονομική περίθαλψη σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, τονίζουν οι ειδικοί.

Και επισημαίνουν πως είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία τους και τις ευθύνες όλων για την εξασφάλιση του σεβασμού τους.

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, εκτιμούν. Και αυτό διότι αποτελεί ευκαιρία για ενημέρωση, συζήτηση και ανάληψη δεσμεύσεων για να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ασθενών στην και σε κάθε κράτος-μέλος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών διοργανώνει τα τελευταία 15 χρόνια ένα ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο για τον εορτασμό της Ημέρας. Έτσι, η Ημέρα αποτελεί πλέον ένα τακτικό γεγονός στην ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική ατζέντα.

Επιπλέον, χάρη στις περισσότερες από εκατό ενώσεις ασθενών και πολιτών του δικτύου, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών γιορτάζεται σε εκατοντάδες πόλεις και με διάφορους τρόπους σε όλη την Ευρώπη, επιτρέποντας στην κοινωνία των πολιτών να εισέλθει πλήρως στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και να επιτύχει σημαντικούς στόχους.

ΠΗΓΗ – www.iatropedia.gr

Source

Related Posts