Οι ρυμουλκούμενες μπαγκαζιέρες, τα τροχόσπιτα και κάθε κατηγορίας τρέιλερ θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν δικές τους πινακίδες κυκλοφορίας, αλλά και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το καθεστώς σχετικά με τη χορήγηση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας σε περίπου 3 εκατομμύρια οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα – τρέιλερ), έχει αλλάξει. Πλέον, τα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυμουλκούμενα έχουν ενταχθεί σε νέο νομικό πλαίσιο, με το οποίο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι απόλυτα συμμορφωμένος. Η τελευταία προθεσμία εκπνέει στις 2 Οκτωβρίου 2024. Το υπουργείο Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι «δεν θα δοθεί άλλη παράταση» και πως όσοι δεν σπεύσουν να νομιμοποιήσουν τα εν λόγω οχήματα, μετά την 2α Οκτωβρίου θα υποστούν τις κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που προβλέπουν την επιβολή προστίμου ύψους 300 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να σπεύσουν να τα «τακτοποιήσουν», υποβάλλοντας αίτηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών, η οποία και θα συνοδεύεται από το Ειδικό Σημείωμα Ρυμούλκησης του οχήματος και παράβολο των 200 ευρώ. Τα τροχόσπιτα, τα τρέιλερ, οι μπαγκαζιέρες και τα συγκεκριμένων τύπων γεωργικά μηχανήματα, υποχρεούνται να φέρουν τις δικές τους πινακίδες κυκλοφορίας και τη σχετική άδεια, ανεξάρτητα από τα κυρίως οχήματα από τα οποία έλκονται.

Related Posts