Τοπικά

Περιφέρεια: Να ενταχθούν όλες οι πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Επιχειρήσεων

Mε ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας ζητά την ένταξη όλων των περιοχών της Θεσσαλίας, οι οποίες επλήγησαν σημαντικά από τη θεομηνία daniel, στις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος ενίσχυσης Επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, στην επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, που απέστειλε η Πρόεδρος Χρυσούλα Τσαγανού – Βασιλικού, αναφέρονται τα εξής: 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην Τακτική Συνεδρίαση του την 21η Ιουνίου 2024, κατόπιν των επιστολών διαμαρτυρίας των καταστηματαρχών Αγριάς και Κ.Νερών της Π.Ε. Μαγνησίας και επιθυμώντας να δηλώσει την συμπαράστασή του στους επιχειρηματίες που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εξέδωσε ψήφισμα ζητώντας να συμπεριληφθούν και οι υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος ενίσχυσης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Παράλληλα αιτούμεθα να αυξηθεί το κονδύλιο που διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να καλυφθούν όλοι οι πληγέντες επιχειρηματίες.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό ψήφισμα και παρακαλούμε όπως εισακουστούν τα αιτήματα των επιχειρηματιών των πληγεισών περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

“Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
Στη συνεδρίασή του της 20ης Ιουνίου 2024, Ομόφωνα αποφάσισε:

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40013/22-05-2024 απόφαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση “ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΉΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΆ Daniel ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» μέσω της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)’’ και το οποίο άνοιξε για υποβολές στις 30 Μαΐου του 2024, περιήλθε σε γνώση μας το γεγονός ότι αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, οι οποίες επλήγησαν σημαντικά από τη θεομηνία, δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες περιοχές παρέμβασης του ως άνω Προγράμματος.

Μάλιστα κι ενώ όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας) έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο το ως άνω Πρόγραμμα δεν καλύπτει το σύνολο των περιοχών που επλήγησαν. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να απουσιάζουν από τις Ενισχυόμενες Περιοχές της ανωτέρω δράσης πολλές πληγείσες περιοχές, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν επανέλθει στο 100% της λειτουργικότητας τους και έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την κακοκαιρία Daniel και έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Με την παρούσα αιτούμεθα την ένταξη και των υπολοίπων πληγέντων περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος καθώς και την ταυτόχρονη παράταση υποβολής των αιτήσεων των περιοχών αυτών έως το τέλος Ιουλίου 2024″.

Related Posts