Στην αποδοχή της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Bank, ύψους 8,9781%, προχώρησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το πακέτο να κλείνει στην τιμή των 1,39 ευρώ ανά μετοχή. Οπως ανακοινώθηκε, το πακέτο αφορά την πώληση 211.138.299 μετοχών της Alpha Bank που κατείχε το ΤΧΣ, ενώ η συνολική του αξία φτάνει τα 293,4 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023.

Η εξαγορά του ποσοστού του ΤΧΣ στην Alpha Bank από τη UniCredit είναι η πρώτη επένδυση μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου σε ελληνική τράπεζα μετά από 17 χρόνια. Ετσι ολοκληρώνεται η πρώτη – με συμμετοχή νέου επενδυτή – πλήρης ιδιωτικοποίηση στον εγχώριο τραπεζικό τομέα στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του ΤΧΣ και η Alpha Bank γίνεται η μόνη ελληνική τράπεζα με τη συμμετοχή στρατηγικού εταίρου στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Οι τρεις άξονες

Η εξαγορά του ποσοστού που κατείχε το ΤΧΣ στην Alpha Bank από τη UniCredit είναι ένας από τους τρεις άξονες της στρατηγικής συνεργασίας που ανακοίνωσαν προ τριών εβδομάδων οι επικεφαλής των δύο ομίλων. Προβλέπεται επίσης η συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη ρουμανική αγορά, καθώς και η εμπορική συνεργασία μέσω κοινοπραξίας για τη διάθεση προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική αξία του deal ανέρχεται κοντά στο 1 δισ. ευρώ και προκύπτει από την εξαγορά του 9% από την πώληση της τράπεζας στη Ρουμανία και στη συνέχεια του 10% στη νέα μεγάλη τράπεζα, καθώς και από τις λοιπές ενέργειες στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων (asset management).

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κάνει λόγο για ιστορικό σταθμό στην πορεία της τράπεζας, η οποία καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική και μάλιστα με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής. Ταυτόχρονα, ο CEO της τράπεζας εμφανίζεται βέβαιος ότι αυτή η εξέλιξη θα δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την Alpha Bank, αλλά κυρίως – όπως τονίζει – θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της χώρας.

Related Posts