Επέκταση του χαρτοφυλακίου ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά της Ρουμανίας, πιθανές εξαγορές, αλλά και ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, περιλαμβάνει ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου Intrakat για τα επόμενα χρόνια. Μιλώντας σε εκπροσώπους της επενδυτικής κοινότητας, ο αντιπρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου παρέθεσε στοιχεία, τονίζοντας πως τα επικείμενα μεγάλα έργα υπόσχονται σημαντικό έργο στο ορατό μέλλον και η Intrakat είναι σωστά τοποθετημένη, με ιδιαίτερα χαμηλό δανεισμό, για να εξασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότησή τους και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της αγοράς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, το 2026 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ, τα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έσοδα τα 200 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και ΣΔΙΤ το 1 δισ ευρώ. Το 2024 η Intrakat, αλλά και η θυγατρική της ΑΚΤΩΡ, εκτιμάται ότι θα κλείσουν τη χρονιά με θετικό αποτέλεσμα, αναφέρθηκε.

Οπως τονίστηκε, στόχος της Intrakat είναι να αναλάβει νέα έργα σε Ελλάδα και Ρουμανία, ύψους άνω των 18 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, που θα έρθουν να προστεθούν στο ανεκτέλεστο των 5 δισ.  ευρώ. Ακόμη, o Αλ. Εξάρχου ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του Ομίλου, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, θα ανακοινωθούν και πιθανές εξαγορές σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και όχι μόνο στον κατασκευαστικό.

Η συνεργασία

Αναφερόμενος στη στρατηγική συνεργασία με τη ΔΕΗ για την από κοινού ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της Intrakat τη χαρακτήρισε ως δικλείδα ασφαλείας και τόνισε τη σημασία και τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί, η οποία – όπως υπογραμμίστηκε – θα βοηθήσει τον Όμιλο στην ταχύτερη υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού στην ενέργεια, έχοντας ως στόχο την αύξηση των εσόδων. Ήδη, σύμφωνα με την παρουσίαση, η εταιρεία έχει δρομολογήσει επενδύσεις ισχύος 500MW για την επόμενη διετία και προσδοκά να έχει έσοδα ύψους 40 εκατ. ευρώ από τις ΑΠΕ το 2026.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ

Related Posts