Σε μήνυμά του για Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού – Γυναίκες και Ανάπτυξη, ο εντεταλμένος σύμβουλος ισότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Βασίλης Σίμος, αναφέρει τα εξής:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού, καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουλίου. Αποτελεί μια ευκαιρία για ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πληθυσμιακά ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο, σε σχέση με το περιβάλλον και την ανάπτυξη, για να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών. Η ενημέρωση θα εστιάσει στις γυναίκες και στην ανάπτυξη, τονίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο.

Οι γυναίκες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών, όχι μόνο ως μητέρες και φροντιστές, αλλά και ως επαγγελματίες, επιχειρηματίες και ηγέτες. Η ενίσχυση της ισότητας των φύλων και η παροχή ευκαιριών για τις γυναίκες μπορούν να οδηγήσουν σε ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Ωστόσο, σε πολλές χώρες, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, όπως περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία. Αυτά τα εμπόδια όχι μόνο περιορίζουν τις δυνατότητες των γυναικών, αλλά επηρεάζουν επίσης και την ανάπτυξη των κοινωνιών τους.

Η εκπαίδευση των γυναικών είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες για τη βελτίωση της υγείας, της οικονομίας και της ευημερίας των κοινωνιών. Η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να εξοπλίσει τις γυναίκες με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

Επιπλέον, η υγεία των γυναικών είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού και της μητρικής υγείας, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ότι οι γυναίκες μπορούν να ζήσουν υγιείς και παραγωγικές ζωές.

Παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και διακρίσεις. Η βία κατά των γυναικών, οι έμφυλες διακρίσεις στην εργασία και η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά προβλήματα.

Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες για πρόοδο. Η τεχνολογία, οι κοινωνικές αλλαγές και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να ενισχύσουν τη θέση των γυναικών και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων. Οι διεθνείς οργανισμοί, οι κυβερνήσεις, οι ΜΚΟ και οι κοινότητες πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον όπου οι γυναίκες μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού καλεί όλους να αναγνωρίσουν τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Με την επένδυση στην εκπαίδευση, την υγεία και την οικονομική συμμετοχή των γυναικών, μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν πιο δίκαιο και ευημερούντα κόσμο για όλους.

Ας χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ημέρα για να δεσμευτούμε στη δημιουργία ενός μέλλοντος όπου κάθε γυναίκα έχει τις ευκαιρίες και τα μέσα να ζήσει μια πλήρη και παραγωγική ζωή. Οι γυναίκες είναι η δύναμη της αλλαγής, και η αλλαγή αυτή ξεκινά από εμάς».

Related Posts