Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν πρόκειται να αυξηθούν μέχρι το 2027. Εξάλλου, τα όρια ηλικίας επανεξετάζονται κάθε τριετία, λαμβάνοντας υπόψη το προσδόκιμο ζωής σε σχέση με τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού που είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Δημογραφικό. Οσο πιο πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που πληρώνουν εισφορές, τόσο πιο πολλά τα έσοδα για τα Ταμεία να πληρώνουν συντάξεις. Οταν μειώνεται το εργατικό δυναμικό, το ασφαλιστικό σύστημα πιέζεται.

Υπάρχει εναλλακτική; Η κοινή λογική δίνει τις εξής επιλογές:

Πρώτον, μείωση συντάξεων. Από τη στιγμή που μειώνονται τα έσοδα, μπορούν να μειωθούν οι δαπάνες, δηλαδή το ποσό για συντάξεις.

Δεύτερον, αύξηση του δανεισμού και, κατά συνέπεια, του δημόσιου χρέους για την κάλυψη του ελλείμματος στα Ταμεία.

Τρίτον, μείωση του αριθμού των συνταξιούχων μέσω, για παράδειγμα, αύξησης ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή μέσω κινήτρων για παράταση του εργασιακού βίου. Ενδεικτικά, η κατάργηση του πέναλτι 30% στις συντάξεις για όσους εργάζονται κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Οπως και η αύξηση του ποσού της σύνταξης μετά τη 40ετία.

Τέταρτον, αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Η επιλογή των συνταξιούχων να εργάζονται χωρίς πέναλτι 30% στη σύνταξη, επίσης, εντάσσεται προς αυτή την κατεύθυνση. Στην αύξηση του εργατικού δυναμικού, κυρίως, στις νέες ηλικίες συμβάλλουν οι παραγωγικές επενδύσεις και άλλες δράσεις στήριξης της οικογένειας και μεγαλύτερης ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας ή η προσέλκυση ταλέντων. Ομως, πρόκειται για μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδώσουν άμεσα.

Πέμπτον, αύξηση της φορολογίας για ενίσχυση των εσόδων του προϋπολογισμού και στήριξη των συντάξεων.

Επομένως, δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές και κάποιος πρέπει να επιλέξει από τις λιγότερο δυσάρεστες και τις περισσότερο αποδοτικές μακροπρόθεσμα.

Related Posts