Συγκρατημένη αισιοδοξία και αναζήτηση νέων προοπτικών από τις ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφει η έρευνα της Intrum για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 77% των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν δηλώνουν ότι στρατηγική προτεραιότητα για τη φετινή χρονιά αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ποσοστό κατά 6% υψηλότερο από αυτό του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το 72% ότι έχουν ως στόχο να μειώσουν τα κόστη και να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. Ωστόσο το υψηλό κόστος δανεισμού κάνει επιφυλακτικούς τους επιχειρηματίες ως προς τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης σε ποσοστό 62%, κατά 13% υψηλότερο συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Related Posts