Σε τροχιά αξιοποίησης εισέρχεται το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας με το ΤΑΙΠΕΔ να ξεκινά τον διαγωνισμό για τη σύμβαση παραχώρησης, συνολικής έκτασης περίπου 6.200 στρεμμάτων. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 25 χρόνια το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην προεπιλογή υποψηφίων βάσει κριτηρίων τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και η δεύτερη στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2024.  Στόχος είναι να αναδειχθεί το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας σε ελκυστικό πόλο ορεινού τουρισμού, ενθαρρύνοντας την ήπια τουριστική ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ενισχύοντας την περιφερειακή οικονομία.

Related Posts