Μετά τις Eurobank και Alpha Bank, άνοιξε ο δρόμος για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και από την Εθνική Τράπεζα, μετά το πράσινο φως που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το ΤΧΣ ενέκρινε τη διάθεση συμμετοχής 20% (από το σύνολο 40,39% που κατέχει) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας. Η τιμή διάθεσης κινείται στο εύρος 5 έως 5,44 ευρώ, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο. Η περίοδος για τη συμμετοχή των επενδυτών στη διαδικασία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ξεκινά σήμερα (Τρίτη 14 Νοεμβρίου) και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου.

Το κουμπί για την εκκίνηση της διαδικασίας πατήθηκε σήμερα και σύμφωνα με την αρχική κατανομή το 15% θα διατεθεί σε διεθνείς επενδυτές μέσω της διαδικασίας του accelerated book building (βιβλίο προσφοράς) και το 5% σε έλληνες επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς. Σε περίπτωση υπερκάλυψης, υπάρχει το δικαίωμα πώλησης επιπλέον ποσοστού 2%.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε από το ΤΧΣ και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές θα κατανεμηθούν ως εξής: 15% που αντιστοιχεί σε 27.441.455 μετοχές σε ιδιώτες ή ειδικούς επενδυτές που συμμετέχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά, η οποία θα διεξαχθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών και 85% που αντιστοιχεί σε 155.501.576 μετοχές σε επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά.

Συνολικά, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αποτελείται από 914.715.153 κοινές μετοχές, με το ΤΧΣ να διαθέτει έως 182.943.031 εξ αυτών μετά δικαιώματος ψήφου, ενώ έχει επιφυλαχθεί να ασκήσει κατ’ απόλυτη κρίση το δικαίωμα επιλογής αύξησης μεγέθους προσφοράς (upsize option) και να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην προσφορά κατά έως 18.294.303 μετοχές.

Η τιμή προσφοράς

Σε ό,τι αφορά την τιμή προσφοράς, αυτή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5,00 ευρώ ούτε υψηλότερη από 5,44 ευρώ, ενώ θα είναι ακριβώς ίδια τόσο στην ελληνική όσο και στη δημόσια προσφορά. Την ίδια ώρα, η απόφαση για το upsize option και ο ακριβής αριθμός των προσφερόμενων μετοχών αναμένεται να καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη διεθνή προσφορά στις ή γύρω στις 16 Νοεμβρίου 2023. Αξίζει να σημειωθεί πως τα καθαρά έσοδα που θα εισπράξει το ΤΧΣ εκτιμώνται έως 985 εκατ. ευρώ, αυξανόμενα έως περίπου 98 εκατ. ευρώ εάν υπολογιστεί η μέγιστη τιμή της διάθεσης.

Σχολιάζοντας την επικείμενη αποεπένδυση, το ΤΧΣ τονίζει πως με την ολοκλήρωσή της «θα έχουμε εκπληρώσει αποτελεσματικά τον σκοπό μας, έχοντας υλοποιήσει τη σημαντικότερη αναπτυξιακή επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία εν γένει τα τελευταία χρόνια».

Πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου έκανε λόγο για ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια της τράπεζας. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για τα 7,4 δισ. ευρώ ρευστότητας που υπάρχουν στα ταμεία της τράπεζας, τα οποία ανοίγουν τον δρόμο για να επιβραβευθούν οι μέτοχοι, τόσο με τη διανομή μερίσματος όσο και με την επαναγορά ιδίων μετοχών από την τράπεζα.

Related Posts