Ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις παρουσίασε το 2023 η Sunlight Group, μέλος του διεθνούς επενδυτικού Oμίλου Olympia, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 1.087,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από 416,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη σημείωσαν αξιοσημείωτη βελτίωση κατά 141% (110,2 εκατ. ευρώ το προσαρμοσμένο EBITDA). Η ανάπτυξη του Ομίλου Sunlight προήλθε από μια σειρά βασικών παραγόντων, όπως η ενοποίηση των επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν πρόσφατα, η αύξηση των πωλήσεων κυρίως λόγω αυξημένων όγκων, ιδίως στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, και η αυξημένη ζήτηση για τις καινοτόμες νέες ενεργειακές λύσεις του Ομίλου.

Related Posts