Σε επιπρόσθετη έκδοση ομολόγων αξίας 100 εκατ. ευρώ προχώρησε η Eurobank, αποσκοπώντας στην άντληση περαιτέρω χρηματοδότησης από τις αγορές. Πρόκειται για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Tier 1), με ίδιους όρους με την τελευταία έκδοση της τράπεζας, ύψους 650 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Τα ομόλογα είναι επταετούς διάρκειας και η αποπληρωμή τους είναι προγραμματισμένη για το 2031.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Eurobank προχώρησε στη σχετική έκδοση με ιδιωτική τοποθέτηση (placement) μέσω της Banco Santander, με την κίνηση να αιτιολογείται βάσει του σταθερού ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών για το ομόλογο που εξέδωσε η Eurobank στις 30 Απριλίου 2024 (ISIN: XS2806452145).

Απόδοση 4,806%

Η τιμή έκδοσης των νέων ομολόγων είναι 100,324%, που συνεπάγεται απόδοση 4,806%, ενώ όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα νέα ομόλογα θα συγχωνευθούν με τα αρχικά ομόλογα και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης. Ο διακανονισμός των νέων ομολόγων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2024 και τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Οπως αναφέρει η Eurobank Holdings στην ανακοίνωσή της, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τα ομόλογα θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Related Posts