Τέλος στην αγωνία χιλιάδων φοιτητών αφού αύριο το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα μαθήματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Για  τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Παρασκευή 28 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου(Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μ.Δ. και το Π.Μ.Δ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα από το υπουργείο Παιδείας.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιδόσεις υψηλότερες από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του κάθε τμήματος για να μπορέσουν να την επιλέξουν.

Μηχανογραφικό: Τι θα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι προσωπικές επιθυμίες των υποψηφίων, οι επαγγελματικές προοπτικές αλλά και οι βαθμολογίες, αποτελούν τις βασικές παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να συμπληρωθεί σωστά το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Για την επιλογή σχολών στο Μηχανογραφικό οι υποψήφιοι θα πρέπει πρωτίστως να επιλέξουν το γνωστικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει τώρα ή/και στο οποίο έχουν κάποιο ταλέντο, χωρίς να προβληματίζονται για το επάγγελμα που θα κάνουν αργότερα.

Οι υποψήφιοι να μην λάβουν υπόψη μόνο την κατάταξη στις λίστες των βάσεων εισαγωγής αλλά καλό θα είναι να κάνουν μια οργανωμένη αξιολόγησή τους.

Πριν συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό καλό είναι να μάθετε για το πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση του τμήματος, την περιοχή/ πόλη που βρίσκεται, το κόστος ζωής εκεί, τα μεταπτυχιακά τα οποία σχετίζονται με αυτά, τις προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Αξιολόγηση σχολών και τμημάτων

Κάθε υποψήφιος μπορεί να αξιολογήσει αντικειμενικά και συνολικά τα τμήματα και τις σχολές, επισκεπτόμενος τις ιστοσελίδες τους.

  •  Σύγχρονο και επίκαιρο πρόγραμμα σπουδών με πολλαπλές κατευθύνσεις και διεπιστημονική προσέγγιση σπουδών.
  • Αναγκαία εκπαιδευτικά εργαστήρια και ύπαρξη φροντιστηρίων και εργασιών σε μεγάλο πλήθος μαθημάτων.
  • Σύνδεση με την αγορά εργασίας, δυνατότητα για επαγγελματική πιστοποίηση γνώσεων/δεξιοτήτων και οργανωμένη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς.
  • Ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες φοιτητών (οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου, φοιτητικοί σύλλογοι επιστημονικής επικέντρωσης, συμμετοχή και διακρίσεις φοιτητών σε διαγωνισμούς).
  • Διεθνής δικτύωση/συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού και οργανωμένο πρόγραμμα Erasmus για φοίτηση σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
  • Λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων, ύπαρξη διδακτορικού προγράμματος και συμμετοχή σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.
  • Οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα με καλές προοπτικές απασχόλησης.
  • Ακαδημαϊκή ποιότητα των καθηγητών με δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και διεθνής αναγνώριση του έργου τους σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικούς συνδέσμους.
  • Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και επαγγελματικών εκδηλώσεων για τους φοιτητές και ερευνητές.
  •  Αξιολόγηση του τμήματος και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και άλλους διεθνούς οργανισμούς.

Related Posts