Μείωση κατά 3.770 θανάτους ή 8% σημείωσε ο αριθμός των θανάτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19, τις πρώτες 18 εβδομάδες εφέτος (1/1/2024- 5/5/2024) και ανήλθαν σε 43.624 θανάτους (22.037 άνδρες και 21.587 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2023 (2/1/2023- 7/5/2023) είχαν ανέλθει σε 47.394 θανάτους (23.886 άνδρες και 23.508 γυναίκες) σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται μείωση των θανάτων στις περισσότερες ηλικιακές ομάδες, με τις κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, να καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 ετών (1.026 θάνατοι), 80 έως 84 ετών (983 θάνατοι) και άνω των 90 ετών (871 θάνατοι).

Κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα, παρατηρείται ότι οι θάνατοι παρουσιάζουν μείωση, σε απόλυτες τιμές, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Οι σημαντικότερες μειώσεις παρουσιάζονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας. κατά 1.138, 565 και 397 θανάτους αντίστοιχα.

(*) Στη Θεσσαλία το πρώτο τετράμηνο καταγράφηκαν 3.043 θάνατοι έναντι 3.437 το αντίστοιχο διάστημα του 2023, λιγότεροι κατά 396 (ποσοστό μείωσης 11,5%). 

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr 

Related Posts