Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Τρικάλων (ΚΟΤ) διοργανώνει μια πανδαισία κυνοφιλικής αναζήτησης το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 23 και 24 Μαρτίου.

Θα γίνει αγώνας Α. Κ. Ι.-Ε.ΦΥ.Π. πρακτική Κυνηγιού σε Ορτύκι εκτροφής, στην περιοχή Ζεύς Γόμφων (Ζώνη Εκπαίδευσης Σκύλων) του Δήμου Πύλης για Αγγλικές και Ηπειρωτικές Φυλές.

Related Posts