«Θηλιά στον λαιμό» των επιχειρήσεων έχουν γίνει οι καθυστερήσεις πληρωμών από τους πελάτες τους. Η έλλειψη ρευστότητας που δημιουργείται έχει οδηγήσει ακόμα και σε επαναφορά των κόκκινων δανείων για πολλές επιχειρήσεις που είχαν ρυθμισμένες οφειλές, ενώ για εκείνους που δεν έχουν οφειλές οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά οδηγούν σε σημαντική καθυστέρηση  των επενδύσεων και δημιουργούν προβλήματα ακόμα και στην εφοδιαστική τους αλυσίδα ή την πληρωμή των εργαζομένων τους.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι καθυστερήσεις πληρωμών φτάνουν ακόμα και τις 120 ημέρες, με ό,τι αυτό σημαίνει για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής τους. Στοιχεία που δημοσιοποίησε η Atradius Hellas για τη συναλλακτική συμπεριφοράς στην Ελλάδα δείχνουν ότι αυξήθηκαν στο 10% οι επιχειρήσεις που αναμένουν επιδείνωση των επισφαλειών τους, από 2% πέρυσι, με πάνω από έξι στις δέκα (62%) να προβλέπουν αύξηση των αφερέγγυων πελατών και σχεδόν μία στις δύο να εκτιμά ότι οι πληρωμές των τιμολογίων θα είναι εκπρόθεσμες.

Οπως διαπιστώνει το βαρόμετρο της Atradius στην Ελλάδα, το 56% των πωλήσεων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) πραγματοποιούνται με πίστωση, ποσοστό το οποίο δείχνει να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με το επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνέπειες από τις καθυστερήσεις πληρωμών του τελευταίου δωδεκαμήνου έφεραν για το 32% των επιχειρήσεων καθυστερήσεις και στις πληρωμές προς τους πελάτες τους. Σχεδόν τρεις στους δέκα είχαν καθυστερήσεις στην εσωτερική τιμολόγηση, μία στις πέντε κλήθηκαν να διαχειριστούν προσωρινά ζητήματα ταμειακών ροών, ενώ το 9% διαχειρίστηκε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Την ίδια ώρα η μελέτη «European Payment Report 2024» της Intrum για την Ελλάδα αναδεικνύει ότι η εκπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών από τους πελάτες αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τον κύκλο πληρωμών με ποσοστό 63% και ακολουθούν τα υψηλά επιτόκια (56%), η επίδραση της κλιματικής αλλαγής (55%), η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (54%) και η γεωπολιτική αστάθεια (50%).

Δεν είναι εφικτό

Πάντως το 57% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι θα επιθυμούσε να εξοφλεί νωρίτερα τους προμηθευτές, κάτι που δεν είναι εφικτό επί του παρόντος. Οι ελληνικές επιχειρήσεις σύμφωνα με στοιχεία της Intrum δηλώνουν ότι δαπανούν 73 εργάσιμες ημέρες ετησίως σε θέματα διαχείρισης πληρωμών, ενώ πιστεύουν ότι η ταχύτερη αποπληρωμή οφειλών από τους πελάτες θα οδηγήσει σε ενίσχυση των επενδύσεών τους, σε ταχύτερη αποπληρωμή των προμηθευτών (65%), σε βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (59%), σε επενδύσεις σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες (57%), σε υιοθέτηση της ψηφιακής καινοτομίας (46%) και σε εφαρμογή ψηφιακής στρατηγικής (43%).

Πάντως τα μηνύματα δείχνουν ότι ούτε για το μέλλον οι έλληνες επιχειρηματίες βλέπουν βελτίωση, καθώς μόνο οι τέσσερις στους δέκα αναμένει βελτίωση των καθυστερήσεων πληρωμών, ενώ το 52% καμία μεταβολή.

Related Posts