Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Μία χρόνια αναπνευστική νόσος που μπορεί να παραμείνει χρόνια

5

Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας ασθενών με ΙΠΙ οφείλει να είναι ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των συνοσηροτήτων

- Index Sidebar Banner -