Η θεραπεία επανεπεξεργασίας πόνου (PRT) είναι μια προσέγγιση στη διαχείριση του πόνου που στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να επανασυνδέσουν τις οδούς στον εγκέφαλό τους για να απενεργοποιήσουν τον χρόνιο πόνο. Υπάρχουν τρεις τύποι χρόνιου πόνου: ο πόνος που προκαλείται από τραυματισμό ιστού, ο νευροπαθητικός -που προκύπτει από τραυματισμό νεύρων και ο νοσοπλαστικός -που εμφανίζεται χωρίς σαφή…

Source

Related Posts