Στον αριθμό-ρεκόρ των 200.000 εκτιμάται να φτάσουν στο τέλος του έτους οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι με το νέο καθεστώς (παρακράτηση 10% επί του μισθού τους), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΝΥΠΕΚΚ. Τα μέχρι τώρα στοιχεία  δείχνουν ότι επίσημη κατά νόμο δήλωση απασχόλησης έχουν ήδη υποβάλει σχεδόν 100.000 συνταξιούχοι με μέσο όρο ηλικίας το 70ό έτος. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν μπήκαν τώρα στην εργασία. Δούλευαν αλλά ήταν ανασφάλιστοι. Τώρα εργάζονται, είναι ασφαλισμένοι και ταυτόχρονα μπορούν να προσαυξήσουν τη σύνταξή τους. Με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, όπου παρακρατούνταν το 30% της σύνταξης (με τον Ν. 4387/2016 παρακρατούνταν το 60%), ο αριθμός των απασχολούμενων συνταξιούχων για την περίοδο 2016-2023 δεν ξεπέρασε ποτέ τις 30.000. Κατά την ΕΝΥΠΕΚΚ, μέχρι τέλος του έτους 2024 πάνω από 200.000 συνταξιούχοι θα επανενταχθούν στην εργασία μετά τη συνταξιοδότηση ή θα παραμείνουν στην εργασία τους με δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, όπως προβλέπει ο νόμος. Ο βασικός λόγος αυτής της επιλογής είναι η προσαύξηση του εισοδήματος, δεδομένου ότι οι συντάξεις είναι χαμηλές και ο πληθωρισμός υψηλός.

Related Posts