Για τον Ριντ όλα αυτά καθιστούν αναγκαία

την κριτική της εργασίας, ως «προϋπόθεση όχι μόνο για τον οικονομικό μετασχηματισμό αλλά και για τον πολιτικό μετασχηματισμό. Να μπορεί η εργασία να κάνει μια “διπλή βάρδια” όχι για την καθυπόταξή μας, δεσμεύοντας τη φαντασία και τις πρακτικές μας στην ίδια ιδέα της μισθωτής εργασίας, αλλά για την απελευθέρωσή μας, δημιουργώντας νέες μορφές αλληλεγγύης και νέους τρόπους να φανταζόμαστε και να ζούμε».

Related Posts