Οι γυναίκες που ακολουθούν μεσογειακή διατροφή μπορεί να ζήσουν περισσότερα χρόνια, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης. Αμερικανοί επιστήμονες διαπίστωσαν στο πλαίσιο πολυετούς μελέτης, ότι η συγκεκριμένη διατροφή μειώνει κατά 23% τις πιθανότητες πρόωρου θανάτου. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην προστασία τους από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο. Τα οφέλη που παρέχει η μεσογειακή διατροφή παρατηρήθηκαν …

Source

Related Posts