Λόγω των ραγδαίων κλιματικών μεταβολών και των ασυνήθιστων θερμοκρασιών για την εποχή, ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι ήδη εδώ και προφανώς και νωρίτερα ενεργοποιείται η φετινή αντιπυρική θωράκιση. Η τελευταία δεν αφορά απλώς τα δάση και τους οικισμούς, μα και ειδικά και ξεχωριστά και τα ακίνητα με μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας που επιλέχθηκαν για πρώτη φορά και που υπακούν σε συγκεκριμένες οδηγίες. Εδώ όμως και παρά τον οδικό χάρτη που οφείλει ο κάθε ιδιοκτήτης να εφαρμόσει και να ακολουθήσει με στόχο την αποτροπή του κινδύνου, δεν αρκεί αυτό. Μαζί με την πλήρη τήρηση των κανόνων και κυρίως για ακίνητα μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις και αλλού, συνδυαστικά θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα έτσι κι αλλιώς.

Ενα τέτοιο είναι ο καθαρισμός αστικών οικοπέδων που θα πρέπει να γίνει η υπόμνηση πως είναι πάγια υποχρέωση όλων. Προφανώς, η ατομική ευθύνη παγίως τέμνεται με τις υποχρεώσεις της Πολιτείας και την αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων. Αν λοιπόν φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να δηλώνουμε τον βαθμό επικινδυνότητας του ακινήτου, να αξιολογείται αυτό εγκαίρως από τους φορείς και έτσι να σχεδιάζεται εκ νέου μια ολόκληρη αντιπυρική γραμμή, η δική μας ευθύνη γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Και ως προς το σκέλος της έγκαιρης υποβολής των ακινήτων και ως προς τις λοιπές δικές μας υποχρεώσεις ως ιδιοκτητών. Φέτος, δεν υπάρχει δικαιολογία.

Related Posts