Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2024 ανακοίνωσε η Intralot, με τα έσοδα να ξεπερνούν τα 85 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (56,5%) να προέρχεται από τα παιχνίδια λοταρίας. Τα έσοδα κινήθηκαν χαμηλότερα από ό,τι στην αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τη μείωση να οφείλεται εν πολλοίς στη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην Αργεντινή τον περασμένο Δεκέμβριο, με αρνητική επίπτωση 6,7 εκατ. ευρώ στα ταμεία της εταιρείας.

Τα κέρδη της εταιρείας πριν από την καταβολή φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,7% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023, με το περιθώριο ωστόσο να επηρεάζεται ελάχιστα και να διαμορφώνεται σε 35,4% από 35,6% στα τέλη του περασμένου έτους. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά την αποπληρωμή φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας έφτασαν τα 3,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι όπου διαμορφώνονταν στα 3,1 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Intralot διαμορφώθηκαν στα 27,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στα ταμειακά διαθέσιμα, που έφτασαν τα 190,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78,2 εκατ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023.

Παράλληλα, ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €329,5 εκατ. στο τέλος του α’ τριμήνου του 2024, μειωμένος κατά €3,7 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023 και κατά €142,1 εκατ. σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2023. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναχρηματοδότησης των Ομολόγων λήξης 2024 μέσω έκδοσης Ομολόγου διαπραγματεύσιμου στο ΧΑΑ και Κοινοπρακτικού δανεισμού με πέντε ελληνικές τράπεζες, με όρους ευνοϊκότερους σε σχέση με τις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, στις 26 Μαΐου ξεκίνησε η λειτουργία της Λοταρίας της British Columbia (BCLC) στον Καναδά με το νέο κεντρικό σύστημα Lotos X της εταιρείας.

Μετά την αναθεώρηση των δεικτών αγοράς μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μετοχή της Intralot θα εισαχθεί στον Γενικό Δείκτη Τιμών του ΧΑ στις 25 Ιουνίου 2024, ενώ είναι έντονη η φημολογία για εισαγωγή της εταιρείας και σε Χρηματιστήριο των ΗΠΑ, όπου η εταιρεία φέρεται να «κυνηγά» μεγάλα συμβόλαια για τη διενέργεια λοταριών.

O πρόεδρος του Ομίλου Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της εταιρείας και την εδραίωση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών στα επιθυμητά επίπεδα, ενόσω η εταιρεία διεκδικεί με αξιώσεις μια σειρά από σημαντικά έργα στη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Βραζιλία».

Related Posts