Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 63.689 νέες θέσεις εργασίας καταγράφηκε τον περασμένο Μάρτιο στην αγορά εργασίας.

Μάλιστα ο Μάρτιος του 2024 εμφάνισε την υψηλότερη καταγεγραμμένη επίδοση, από το 2001 και μετά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαρτίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 252.606, ενώ οι αποχωρήσεις σε 188.917. Από τις 188.917 συνολικά αποχωρήσεις, οι 79.642 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 109.275 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο χάθηκαν 226.998 θέσεις εργασίας και επιπλέον 171.919 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Μάρτιος 2024 και Μάρτιος 2023, προκύπτει θετική επίδοση κατά 1.777 περισσότερων θέσεων εργασίας, για τον Μάρτιο 2024 (θετικό ισοζύγιο 63.689 θέσεις εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (61.912) τον Μάρτιο του 2023.

Στη Θεσσαλία 

Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων προκύπτει και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαρτίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 11.189, ενώ οι αποχωρήσεις σε 9.241 με το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 1.948 θέσεις. 

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Μάρτιος 2024 και Μάρτιος 2023, προκύπτει θετική επίδοση κατά 827 περισσότερων θέσεων εργασίας, για τον Μάρτιο 2024.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr 

Related Posts