Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι η ετυμηγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι η Ιταλία έχει κάθε δικαίωμα να απαιτεί από το μουσείο Getty του Μαλιμπού την επιστροφή του αγάλματος «Ο Αθλητής από τον Φάνο», το οποίο αποδίδεται στον γλύπτη Λύσιππο. Στην απόφαση, η οποία ακολούθησε την απόρριψη προσφυγής του Ιδρύματος Paul Getty, αναφέρεται ότι η Ιταλία είχε το δικαίωμα να ζητήσει την κατάσχεση του αγάλματος, το οποίο χρονολογείται μεταξύ 300 π.Χ. και 100 π. Χ. Με την ετυμηγορία, σημειώνει η «Guardian», το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε ότι «το Ιδρυμα Getty, αγοράζοντας το άγαλμα το 1977, φέρθηκε με αμέλεια ή με τρόπο που δεν χαρακτηρίζεται από καλή πίστη, παρά το ότι γνώριζε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από το ιταλικό κράτος».

Related Posts