Το πρόγραμμα «Μαθήματα Οικονομίας» που συνδιοργανώνει με τη ΜΚΟ Women on Top, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας IQonomy, παρουσίασε η Alpha Bank σε εκδήλωση όπου συμμετείχαν οι gold πελάτισσες της τράπεζας. Τα «Μαθήματα Οικονομίας» της τράπεζας έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο και εστιάζουν στην ενίσχυση του οικονομικού αλφαβητισμού των γυναικών, όπου παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με τους άνδρες, ιδιαίτερα στις ηλικίες 20 έως 34 και άνω των 55. Στις συζητήσεις τους με τις gold πελάτισσες, τα στελέχη της τράπεζας εστίασαν στους διαθέσιμους τρόπους επένδυσης των κεφαλαίων, στη διαχείριση περιουσίας και στην ανάγκη δημιουργίας χαρτοφυλακίου με διαφοροποίηση στις επενδύσεις, προκειμένου να περιορίζεται το ρίσκο.

Related Posts