Με μία αίτηση στην πλατφόρμα myProperty όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους το 2023 για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα θα κερδίσουν φέτος έκπτωση έως 10% στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από σήμερα έως και τις 22 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια οι ασφαλιστικές εταιρείες θα κάνουν την αντιστοίχιση με τα συμβόλαια έως τις 11 Μαρτίου.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

n Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση μέσω της εφαρμογής myPROPERTY με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet, στην οποία επιλέγει έναν ή περισσότερους ΑΤΑΚ που αντιστοιχούν στην ασφαλισμένη κατοικία και τους συσχετίζει με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

n Σε περίπτωση που στην ίδια κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ίδιας ή διαφορετικής ασφαλιστικής επιχείρησης ή ανανεώσεις ή τροποποιήσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε αριθμό συμβολαίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει περισσότερες ασφαλισμένες κατοικίες.

n Με την υποβολή της αίτησης ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι ακριβή και αληθή και παρέχει τη συναίνεσή του για τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων των ασφαλισμένων κατοικιών προς την ασφαλιστική επιχείρηση με την οποία έχει συναφθεί το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προκειμένου αυτή να επιβεβαιώσει την αντιστοίχιση των ακινήτων με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

n Στις περιπτώσεις ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου ή ιδίου και για λογαριασμό τρίτου, το πρόσωπο που έχει συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να συμπληρώσει στην εφαρμογή τούς ΑΦΜ των προσώπων που έχουν δικαίωμα στο ακίνητο, προκειμένου η ΑΑΔΕ να τα ενημερώσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υποβάλουν κι εκείνα αίτηση έως τις 22/2/2024.

n Μετά την υποβολή της αίτησης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την αντιστοίχιση ασφαλισμένων κατοικιών και συμβολαίων.

n Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας, που ασφαλίζεται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ 2024, η αξία αυτή ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυξάνοντας τις κατοικίες που δύνανται να ενταχθούν στη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

n Η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2024 σχετικά με ασφαλισμένες κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2023 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη μείωση ΕΝΦΙΑ μέσω της εφαρμογής. Συνεπώς, πολίτες που τυχόν δεν θα δουν στην εφαρμογή ακίνητα που απέκτησαν το 2023, πρέπει να ελέγξουν εάν υποβλήθηκε γι’ αυτά δήλωση Ε9 και να υποβάλουν τη δήλωση αυτή πριν εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή.

n Η έκπτωση 10% παρέχεται σε όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους (για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες) για το σύνολο της χρονιάς. Σε διαφορετική περίπτωση, η έκπτωση είναι αναλογική με τον χρόνο ασφάλισης αλλά με ελάχιστο χρονικό διάστημα τους τρεις μήνες τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι για ασφάλιση για 12 μήνες, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 10%, για 9 μήνες εφαρμόζεται έκπτωση 7,5%, για έξι μήνες η έκπτωση περιορίζεται στο 5% και για τρεις μήνες στο 2,5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που ασφαλίζονται για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο.

Related Posts