Μερίδιο στον παγκόσμιο στόλο των πλοίων ελληνικής ιδιοκτησίας ανα κλάδο σε dwt

Κλάδος

Αριθμός πλοίων

Μερίδιο σε dwt

Πλοία χύδην ξηρού φορτίου

2.602

25,20%

Δεξαμενόπλοια

910

30,20%

Δεξαμενόπλοια χημικών και προϊόντων πετρελαίου

507

14,90%

Πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου

147

23,10%

Πλοία μεταφοράς υγραερίου

163

13,20%

Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

504

8,60%

Πλοία μεταφοράς οχημάτων

71

8,60%

ΠΗΓΗ: Ετήσια έκθεση Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Related Posts