Το 2024 αναμένεται να είναι καλύτερο για τους Ευρωπαίους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, καθώς οι αυξήσεις των εθνικών κατώτατων μισθών ξεπερνούν τον πληθωρισμό σε πολλές χώρες, σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ.

Στις αρχές του 2023, οι προοπτικές για τους εργαζόμενους με κατώτατο μισθό σε πολλές χώρες ήταν δυσοίωνες – ενώ πολλά κράτη μέλη είχαν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά των κατώτατων μισθών σε ονομαστικούς όρους και με πρωτοφανή ρυθμό, σε πολλές περιπτώσεις, αυτό ήταν μόλις αρκετό για να αντισταθμίσει την αλματώδη αύξηση των τιμών που ξεκίνησε στα τέλη του 2021, αναφέρει σε έκθεσή του το Eurofound, ο οργανισμός της ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Με τα ποσοστά πληθωρισμού να παραμένουν υψηλά και μέχρι το 2023 σε πολλά κράτη μέλη – ιδιαίτερα μεταξύ των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και αργότερα – οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό είδαν μείωση της αγοραστικής τους δύναμης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ωστόσο, το 2024 προορίζεται να φέρει αλλαγή και αναστροφή του κλίματος: οι σημαντικές ονομαστικές αυξήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τον πληθωρισμό στις περισσότερες χώρες με εθνικό κατώτατο μισθό.

Η προκαταρκτική ανάλυση του Eurofound συνοψίζει τα πιο πρόσφατα ποσοστά κατώτατων μισθών για 22 χώρες της ΕΕ και παρέχει αρχικές εκτιμήσεις για την πραγματική αξία τυχόν αυξήσεων, συγκρίνοντας τις αλλαγές στους εθνικούς κατώτατους μισθούς από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024, μαζί με τον ετήσιο πληθωρισμό έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Πού βρίσκεται η Ελλάδα – Πόσα παίρνουν στο Λουξεμβούργο

Όπως διευκρινίζεται, η αλλαγή αυτή βασίζεται σε δύο παράγοντες: Πρώτον, οι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των μισθών είχαν συχνά υπόψη τους τις πρόσφατες τάσεις των τιμών, καθιστώντας το θέμα αυτό προτεραιότητα στην ατζέντα τους.

Δεύτερον, σε αρκετές χώρες προβλέφθηκαν πιο σημαντικές αυξήσεις ως πρώιμη επίπτωση της οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς, η οποία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τον Νοέμβριο του 2024.

Ειδικά για την Ελλάδα, αναφέρεται στην έκθεση, νέες επιτροπές εμπειρογνωμόνων, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, άρχισαν τις εργασίες τους στην Κύπρο και τη Μάλτα, όπου η διαδικασία της αναβάθμισης των κατώτατων μισθών εξετάστηκε για πρώτη φορά και διατυπώθηκαν συστάσεις.

Η πρακτική αυτή συνεχίστηκε και σε άλλα κράτη μέλη, όπως στην Κροατία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία, καθώς και στη Γαλλία και την Ελλάδα (όπου οι επιτροπές διαβουλεύθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους).

Στην Ελλάδα, ο κατώτατος μισθός τον Ιανουάριο του 2024 φθάνει τα 910 ευρώ, συγκριτικά με 832 ευρώ τον Ιανουάριο του 2023.

Η Σουηδία, η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία και η Ιταλία δεν έχουν εθνικούς κατώτατους μισθούς, αν και έχουν κατώτατους μισθούς που καθορίζονται στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με το Eurofound.

Στο Λουξεμβούργο, ο κατώτατος μισθός για τους ανειδίκευτους εργαζόμενους τον Ιανουάριο του 2024 ανέρχεται σε 2.571 ευρώ, με το μικρό αλλά πλούσιο δουκάτο να δίνει τον υψηλότερο κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Related Posts