Στην προς τα κάτω αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης για το 2023 και την προς τα άνω για το 2024 προχώρησε το ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης «Η Ελληνική Οικονομία», που παρουσιάστηκε χθες, το ΙΟΒΕ αναθεωρεί οριακά προς τα κάτω την εκτίμησή του για ετήσια ανάπτυξη το 2023 της τάξεως του 2,2%, λαμβάνοντας υπόψη τους ηπιότερους ρυθμούς μεγέθυνσης της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης, ενώ εκτιμάται ετήσια ενίσχυση των επενδύσεων. Στον εξωτερικό τομέα, εκτιμάται μικρή βελτίωση του υψηλού ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές να αυξάνονται ετησίως το 2023.

Για το 2024, το ΙΟΒΕ εκτιμά οριακά υψηλότερη σε μέγεθος ετήσια ανάπτυξη, της τάξεως του 2,4%, με ώθηση από την ενίσχυση των επενδύσεων και την ανθεκτική στις πληθωριστικές πιέσεις κατανάλωση των νοικοκυριών. Στον εξωτερικό τομέα, αναμένεται οριακή βελτίωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές να αυξάνονται ετησίως το 2024 κατά +2,6% και +2,2% αντιστοίχως. Σημαντικοί κίνδυνοι απορρέουν από την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, τη σφιχτότερη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, και τη διατήρηση του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας.

Σταθερή βάση

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, τόνισε ότι η εγχώρια οικονομία βαδίζει σε σταθερή βάση, εν μέσω μεικτών επιδράσεων από το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, σε σχέση με τις εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον σημείωσε:

n Στις θετικές εγχώριες τάσεις ξεχωρίζουν η σταδιακή σύγκλιση του πραγματικού ΑΕΠ με τον μέσο όρο στην Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, καθώς και η σταδιακή αλλά αργή κάλυψη του επενδυτικού κενού. Σε επίπεδο κλάδων, ξεχωρίζει η δυναμική σε τουρισμό και ακίνητα, ενώ σημαντική ανάκαμψη κατέγραψαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις.

n Ενισχύεται η επενδυτική εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς τη χώρα, με αποτέλεσμα να μειώνεται το διαφορικό κόστος χρηματοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

n Προϋπόθεση για την ενίσχυση της μεγέθυνσης βραχυχρόνια αναδεικνύεται η ισχυρή άνοδος των παραγωγικών επενδύσεων.

Σε σχέση με τις προοπτικές για την εγχώρια οικονομία, o Νίκος Βέττας τόνισε ότι παραμένει κρίσιμο το στοίχημα αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος. Απαιτείται ενίσχυση της εξωστρέφειας και των επενδύσεων ως μοχλών της οικονομικής ανάπτυξης μακροχρόνια.

Related Posts