Άδεια ειδικού σκοπού: Πώς μπορούν να την λάβουν οι εργαζόμενοι από αύριο

8

Υπό προϋποθέσεις άδεια ειδικού σκοπού, ημέρες ετήσιας άδειας της τρέχουσας χρονιάς ή εξ αποστάσεως εργασίας είναι οι επιλογές που έχουν οι γονείς καθώς από αύριο σταματάει η τηλεκπαίδευση και αυστηροποιείται η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού.

Ειδικότερα από αύριο, αφού σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της τηλεκπαίδευσης, οι γονείς έχουν την δυνατότητα να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού εφόσον αποδείξουν ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος να φροντίσει τα παιδιά και εφόσον δεν έχουν υπόλοιπο ημερών αδείας του 2020. Κι αυτό θα ισχύει μέχρι τις 31.12.2020.

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου που η τηλεκπαίδευση δεν θα πραγματοποιείται λόγω των εορτών ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να λάβει άδεια ειδικού σκοπού πάρα μόνο ημέρες ετήσιας άδειας του 2021.

Έτσι οι εργαζόμενοι γονείς έχουν την δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας αλλά και όπως αναφέραμε της λήψης ετήσιας άδειας εφόσον έχουν υπόλοιπο ημερών ετήσιας άδειας του 2020.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο θα ήταν δυνατόν να εγκριθεί για την περίοδο αυτή των εορτών η άδεια ειδικού σκοπού εφόσον ο υπάλληλος ζητήσει άδεια για την εορταστική περίοδο και ταυτόχρονα να αποδείξει ότι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από έτερο πρόσωπο (πχ σύζυγο) και σε κάθε περίπτωση για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης άδειας δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας δικαιούται η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τέλος του έτους.

Αντί για την άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών (4 ημέρες κάθε έτος) άδεια λόγω ασθένειας τέκνου (6 ημέρες κάθε έτος), άδεια άνευ αποδοχών.

Ωστόσο οι εργαζόμενοι γονείς που σκέφτονται να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών θα πρέπει να γνωρίζουν ότι άδεια άνευ αποδοχών ρυθμίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) την λήψη της αδείας την αιτείται ο ίδιος ο εργαζόμενος και
β) ο εργοδότης εγκρίνει τη λήψη αυτής, στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και εκτιμώντας τις οικογενειακές, κοινωνικές ανάγκες και υποχρεώσεις του αιτούντος εργαζόμενου.
Κατά το διάστημα χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών, η σύμβαση εργασίας δεν λύεται, απλώς αναστέλλεται η ισχύς της και συνεπώς ο εργοδότης υποχρεούται να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του εργαζόμενου μετά τη λήξη της άνω αδείας.

Για την χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών, ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον εργοδότη, την οποία ο τελευταίος θα αποδεχθεί εγγράφως. Δεν νοείται και απαγορεύεται η λήψη υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών, με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Έτσι η ως άνω εξαίρεση της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού αφορά το διάστημα από 24 Δεκεμβρίου 2020 ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς από 1.1.2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα κανονικής άδειας του 2021.

Άδεια ειδικού σκοπού για βρεφονηπιακούς σταθμούς

Επίσης σημειώνεται ότι για τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ότι η κανονική λειτουργία τους είχε προγραμματιστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά περίπτωση.

Ως εκ τούτου η αναστολή λειτουργίας των εν λόγω μονάδων αφορά σε διαφορετικές ημερομηνίες και συνεπακόλουθα οι γονείς είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού κατά τις ημερομηνίες που προβλεπόταν η λειτουργία των μονάδων στις οποίες είναι εγγεγραμμένα τα τέκνα τους.

Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, την οποία ακολουθεί στη συνέχεια η χορήγηση μίας ημέρας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου.

Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού δύναται να γίνει είτε από τον έναν γονέα εξ ολοκλήρου είτε και από τους δύο, εφόσον μοιραστούν μεταξύ τους διαστήματα αυτής, ενώ δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα χρήση της και από τους δύο.

Οι εργαζόμενοι που αιτούνται την άδεια προσκομίζουν στους εργοδότες τους σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά, εφόσον εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εργαζομένου.

Η εξ αποστάσεως εργασία και η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά με τρόπο ώστε και τα δύο μέρη, εργαζόμενοι γονείς και εργοδότες, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορονοϊού.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τους εργαζομένους που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού γίνεται συσχέτιση με το δικαίωμα λήψης ετήσιας κανονικής άδειας.

Δηλαδή, ο εργαζόμενος/η θα πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη εργασία.

Διαφορετικά, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται αναλογικά με τις ημέρες κανονικής άδειας που δικαιούται. Ανά τρεις (3) ημέρες άδειας ειδικού σκοπού προστίθεται υποχρεωτικά μία (1) ήμερα ετήσιας κανονικής άδειας του εργαζομένου, η οποία αφαιρείται από τη συνολική δικαιούμενη κανονική άδεια για το έτος 2020.

Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται ότι η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού είναι χρόνος εργασίας, αμείβεται και ασφαλίζεται ως χρόνος εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση κάθε δικαιώματος των εργαζομένων που προκύπτει λόγω της σχέσης εργασίας τους.

Πηγή: dikaiologitika.gr

The post Άδεια ειδικού σκοπού: Πώς μπορούν να την λάβουν οι εργαζόμενοι από αύριο appeared first on Karvasaras – Ειδήσεις από την Δυτική Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.